ฉลาก: เทคโนโลยี PEF

การแปรรูปมันฝรั่งและผัก ความเป็นไปได้และข้อดีของเทคโนโลยีการประมวลผลสนามไฟฟ้า pulsating (PEF)

การแปรรูปมันฝรั่งและผัก ความเป็นไปได้และข้อดีของเทคโนโลยีการประมวลผลสนามไฟฟ้า pulsating (PEF)

นิตยสาร Potato System และ บริษัท เยอรมัน Elea Gmbh ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบพลังงานไฟฟ้าเร้าใจทันสมัย ​​...